Bashkëngjitur gjeni:

Datat e Provimeve, Shkurt 2023, MPFKA dhe MPTIMPB, Sezoni përpara Diplomimit

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.