Prof. Dr. Fatmir MEMAJ - Zv. Dekan për Sigurimin e Cilësisë, Kërkimin Shkencor dhe Marrëdhëniet me Jashtë.

Prof. Dr. Mimoza SKENDERI (KASIMATI) - Zv. Dekane për Gradat dhe Titujt Shkencorë

Doc.Dr. Alban KORBI- Zv. Dekan për Anën Mësimore, Aktivitetet Studentore dhe Komunikimin.

 Dr. Martin SERREQI - Zv. Dekan për Marrëdhëniet me Sipërmarrjet dhe Institucionet Publike.

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.