Vendim Nr. 18, datë 16.11.2022 i Dekanit, lirim nga detyra Zv.Dekani

Copyright © 2022 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.