40378684 9A89 42C5 896D 22A33FE544F5

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Fakulteti i Ekonomisë, Fakulteti i Drejtësisë, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë së bashku me filialin e UT-së në Sarandë, organizojnë konferencën shkencore ndërkombëtare “Si ta bëjmë trashëgiminë tonë kulturore të flasë? – Kreativitet dhe ndërmjetësim në njohjen e trashëgimisë kulturore”, në datat 8 - 9 Dhjetor 2022.

 Ftohen studiues, pedagogë dhe ekspertë të prezantojnë punimet e tyre, me qëllim shkëmbimin e praktikave më të mira dhe propozimin e veprimeve konkrete dhe novatore në fushën e zhvillimit dhe promovimit të trashëgimisë kulturore.

Thirrje për konferencën ndërkombëtare “Si ta bëjmë trashëgiminë tonë kulturore të flasë? – Kreativitet dhe ndërmjetësim në njohjen e trashëgimisë kulturore”

Call for proposal “How can we make our cultural heritage speak for itself? – The role of creativity and mediation in the recognition of cultural heritage”

 

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.