Studentët e vitit të fundit të studimeve Bachelor dhe Master, që kanë vetëm  1 (një) provim të pashlyer gjithsej, kanë mundësi për ta dhënë në datë 20 Tetor 2022, ora 13:00.

Ju lutemi, plotësoni me kujdes fushat e kërkuara! Regjistrimi kryhet vetëm një herë.

Afati për regjistrim është deri ditën e Mërkurë, datë 19 Tetor 2022, ora 13:00.

Klikoni për më tepër:

Regjistrim për studentët e vitit të fundit të studimeve, të ciklit Bachelor

Regjistrim për studentët e vitit të dytë të ciklit Master

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.