Për të aplikuar për këtë pozicion pune aplikanti duhet të ketë këto kualifikime:

  • Të ketë kryer studimet e larta për Ekonomi/ Financë;
  • Të ketë mbaruar studimet e larta minimalisht me një mesatare 8.5;
  • Të zotërojë shumë mirë gjuhën angleze;
  • Të këtë aftësi shumë të mira komunikimi;
  • Të zotërojë programet Financa 5, Alpha web, Bilanc;
  • Të këtë leje drejtimi te kategorisë B;
  • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi, si dhe për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje, ose ndaj tij të mos ketë nisur një hetim penal;
  • Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga puna ose ndonjë masë tjetër disiplinore, e cila është ende në fuqi, sipas legjislacionit, në momentin e aplikimit;

Kohëzgjatja e afatit të kontratës së punës jo më pak se 3-vjet.

Përbën prioritet një përvojë pune.

Adresa, Kulla nr 2, Kati nr 6, Zyra nr 10, Kullat Binjake,Bulevardi Deshmoret e Kombit, Tiranë.

Kontakti: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Telefon: 00355692020397

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.