Vende të lira pune pranë Fakultetit të Ekonomisë, shpallur në Buletinin nr. 129, Datë 19 Shtator 2022, për personel ndihmës akademik me karakter administrativ me kohë të plotë pranë njësisë kryesore:

  • 1(një) vend vakand për Specialist Zyra e Informacionit, pranë Degës së Komunikimit
  • 2(dy) vende vakand për Specialist IT Portal, pranë Degës së IT
  • 1(një) vend vakand për Specialist Webdesign, pranë Degës së IT
  • 1(një) vend vakand për Specialist për Aplikimet, pranë Degës së Ekselencës dhe Projekteve.

Klikoni për më tepër: 

Vende të lira pune pranë Fakultetit të Ekonomisë për personel ndihmës akademik me karakter administrativ, shpallur në Buletinin nr. 129, datë 19 Shtator 2022

Copyright © 2022 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.