erasmus.jpg

Në kuadër të Programit Erasmus+ është shtyrë thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për trajnim për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në Universitetin e Algarve (Konsorciumi Mare Nostrum), Portugali.  

Llojet e mobilitetit / kohëzgjatja:

Shkëmbimin e stafit për trajnim 5 ditë + 2 ditët e udhëtimit;

Afati për aplikim: 15 Nëntor 2021

I gjithë procesi i aplikimit kryhet online.

Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, ju uron suksese në aplikimin tuaj!

Klikoni për më tepër:

Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus+, në Universitetin e Algarve (Konsorciumi Mare Nostrum) për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.