Departamenti: Ekonomiks
Grada/Titulli: Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Armando është lektor i Ekonomiksit pranë Universitetit të Tiranës prej vitit 2010. Në periudhën 2019-2022, ai ka punuar si Sekretar i Dytë dhe Konsull në Ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Itali. Gjithashtu, prej vitit 2016, ka qenë i angazhuar në projekte afatshkurtra për disa organizata të shoqërisë civile, kryesisht në fushat e edukimit ndërkombëtar, integrimit europian dhe inovacionit në politikë. Armando zotëron një PhD në Ekonomiks nga Universiteti i Tiranës dhe një LL.M. në Drejtësi dhe Ekonomiks (magna cum laude) nga Erasmus University Rotterdam dhe Ghent University. Gjatë studimeve master, ai ka qenë kërkues vizitor pranë University of California at Berkeley. Më parë, ka marrë një DIND në Ekonomiks (student i shkëlqyer) nga Universiteti i Tiranës. Gjatë studimeve, ai ka qenë përfitues i një burse Erasmus+ Erasmus Mundus dhe i një burse nga Banka Kombëtare Tregtare. Armando flet rrjedhshëm Anglisht dhe Italisht, si edhe ka njohuri në gjuhët Frënge, Spanjolle dhe Holandeze. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/armando-memushi/
Fusha e kërkimit: Analiza Ekonomike e së Drejtës; Marrëdhëniet Ndërkombëtare dhe Ekonomia Politike Ndërkombëtare; Sjellja e Konsumatorit
Lëndët: Hyrje në Ekonomi; Shkrim Akademik
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.