Hapet thirrja për aplikim për bursa për studentët e nivelit bachelor dhe master, në kuadër të Projektit Erasmus+, në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Bielefeld, Gjermani, për periudhën Tetor 2024 - Shkurt 2025.

Aplikuesit duhet të jenë studentë të rregjistruar në programet e studimit të Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës, Dega Ekonomiks, Dega Financë dhe Dega Administrim Biznesi.

Studentët e interesuar mund të aplikojnë pranë zyrës së marrdhënieve ndërkombëtare në fakultet, duke dorëzuar dokumentacionin e kërkuar, prej datës 2.04.2024 - 15.04.202, në orarin 09.00- 15.00.

 Klikoni për më tepër:

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.