Njoftohen studentët e programit bachelor dhe master, se mbrojta e diplomave dhe praktikave mësimore do të bëhet sipas datave të shënuara në tabelën e mëposhtme:

Klikoni këtu për Datat: Datat e mbrojtjes së diplomave dhe praktikave mësimore, Bachelor dhe Master, Korrik 2024

Dokumentat e praktikave mësimore dhe punimet e diplomave do të dorëzohen në sekretaritë e departamenteve përkatëse në datën 15 Korrik 2024, nga ora 9:00 deri në 14:00.

Suksese!

Bazuar në vendimin e Dekanatit, Nr.6 datë 25.06.2024, jepet e drejta e dhënies maksimumi tre provime (të mbartura) për studentët e vitit të tretë Bachelor dhe përsëritës të këtij viti si dhe për studentët e vitit të dytë Master dhe përsëritës të këtij viti.

Studentët e vitit të fundit të studimeve, të ciklit Bachelor mund të zgjedhin deri në tre provime (të mbartura) për t’i dhënë në datat 01 deri në 05 Korrik 2024.

Për studentët e programit Bachelor me vit fillimi nga 2019-2020 e në vijim, duhet të regjistrohen në portalin e-Student. Studentët me vit fillimi 2018 dhe më herët duhet të regjistrohen pranë sekretarisë mësimore.

Studentët e vitit të fundit të studimeve, të ciklit Master mund të zgjedhin deri në tre provime (të mbartura) për t’i dhënë në datat 08 deri në 12 Korrik 2024.

Për studentët e programit Master me vit fillimi nga 2020-2021 e në vijim, duhet të regjistrohen në portalin e-Student. Studentët me vit fillimi 2019 dhe më herët duhet të regjistrohen pranë sekretarisë mësimore.

Regjistrimi për provimet do të kryhet deri 24 orë para provimit.

*Kujdes: Do të lejohen të japin provimet vetëm studentët të cilët kanë shlyer tarifën e shkollimit.

Suksese!

Vendimi nr.6 datë 25.06.2024

Klikoni për më tepër:

Bachelor - Datat e provimeve dhe ndarja e sallave, të sezonit të riprovimeve në datat 01 deri në 05 Korrik 2024

Master - Datat e provimeve dhe ndarja e sallave, të sezonit të riprovimeve në datat 08 deri në 12 Korrik 2024

Studentët me vit fillimi nga 2020-2021 e në vijim, duhet të regjistrohen në portalin e-Student nëpërmjet llogarisë së tyre në e-Albania.

Studentët master me vit fillimi 2019 dhe më herët, duhet të regjistrohen pranë sekretarisë mësimore Master.

Kujdes! Regjistrimi për provimet në vazhdim do të kryhet deri 24 orë para provimit.

Studentët të cilët nuk shlyejnë detyrimet financiare deri në fund të këtij sezoni nuk do të lejohen të hyjnë në provimet e sezonit.

Suksese!

Njoftohen studentët e programit bachelor, se mbrojta e diplomave dhe praktikave mësimore do të bëhet sipas datave të shënuara në tabelën e mëposhtme:
Dokumentat e praktikave mësimore dhe punimet e diplomave do të dorëzohen në sekretaritë e departamenteve përkatëse sipas datave në tabelën e afishuar.
Suksese!
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.