Viti akademik 2020-2021 do të përmbyllet online. Të gjitha Njësitë Kryesore të marrin masa që procesi i provimeve në sezonin e vjeshtës të organizohet online, ashtu si në dy sezonet e mëparshme të këtij viti akademik.

Klikoni për më tepër:

Mbi zhvillimin e sezonit të vjeshtës, viti akademik 2020-2021

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.