Mbrojtje Praktikash Mësimore sipas Departamenteve:

1. Ekonomiks - 12 Korrik
2. Menaxhim - 12 Korrik
3. Financë - 15 Korrik
4. Kontabilitet - 15 Korrik
5. Marketing Turizëm - 15 Korrik
6. Statistikë dhe Informatikë e Zbatuar - 15 Korrik

Mbrojtje Diplomash Master sipas Departamenteve:

1. Ekonomiks - 15 Korrik
2. Menaxhim - 15 Korrik
3. Financë - 16 Korrik
4. Kontabilitet - 16 Korrik
5. Marketing Turizëm - 16 Korrik
6. Statistikë dhe Informatikë e Zbatuar - 16 Korrik

Mbrojtje Diplomash Bachelor sipas Departamenteve:

1. Ekonomiks - 15 Korrik
2. Menaxhim - 19 Korrik
3. Financë - 19 Korrik
4. Kontabilitet - 19 Korrik
5. Marketing Turizëm - 19 Korrik
6. Statistikë dhe Informatikë e Zbatuar - 19 Korrik
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.