Në këto data do të zhvillohen provime (online), ku studentët mund të marrin pjesë sipas përcaktimeve të mëposhtme:

1. Viti I dhe II, Bachelor, deri në 3 provime, për lëndë në provimet e të cilave nuk kanë mundur të marrin pjesë për arsye teknike, pra rezultojnë me shënimin NUK U PARAQIT. 

2. Viti III, Bachelor, deri në 3 provime ende të pashlyera.

3 .Viti I, MASTER, deri në 2 provime, për lëndë në provimet e të cilave nuk kanë mundur të marrin pjesë për arsye teknike, pra rezultojnë me shënimin NUK U PARAQIT.

4. Viti II, Master deri në 2 provime ende të pashlyera.

Për të marrë pjesë në këto provime është i nevojshëm regjistrimi paraprak në formularët e mëposhtëm brenda dt. 7 Korrik, ora 16:00. Në datën 7 Korrik do të afishohet grafiku përkatës i provimeve, sipas të cilit provimi në një lëndë do të zhvillohet vetëm një herë gjatë kësaj periudhe.

Suksese!

Viti I dhe II - Bachelor

Viti III - Bachelor

Viti I - Master

Viti II - Master

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.