Formular për regjistrim për pjesëmarrjen në provimet e semestrit të dytë për studentët mbartës dhe përsëritës të ciklit të dytë (Master), viti akademik 2020-2021.

Klikoni për më tepër:

Njoftim për regjistrimin në provime të semestrit të dytë për studentët mbartës dhe përsëritës të ciklit të dytë Master

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.