Në kuadër të projektit “Promoting CCA and DRM in the framework of EU Integration” organizohen leksionet e hapura në fushën e Menaxhimit të Riskut të Katastrofave.

Klikoni për më tepër:

Sistemi i Mbrojtjes Civile në Shqipëri dhe BE

Inovacioni si Alternativë për Menaxhimin e Katastrofave Natyrore - Përvojat më të mira nga BE dhe më gjerë

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.