Banka e Shqipërisë ka hapur konkursin "Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë 2021". Në këtë konkurs ftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Ekonomisë të konkurojnë me temat e tyre të diplomës mbi çështje të lidhura me integrimin dhe zhvillimin ekonomik, ekonomiksin monetar e ndërkombëtar, stabilitetin e çmimeve dhe atë financiar, etj.

Suksese!

unnamed.jpg

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.