Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Institutin Universitar në Lisbonë, Portugali, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 - 2022.

Klikoni për më tepër:

Hapet thirrja për aplikime për bursa në Institutin Universitar në Lisbonë, Portugali, për semestrin e parë të vitit akademik 2021 - 2022

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.