Për shkak të ngarkesës dhe vështirësisë që studentët kanë gjatë kësaj periudhe, është miratuar shtyrja e pagesës për tarifën e shkollimit për të gjitha kategoritë deri më datë 20.06.2021.
Procedura e konfirmimit do të jetë po e njëjta me email.

Kujdes!
Pas këtij afati, studentët që do të rezultojnë debitorë, do të hasin në vështirësi me regjistrimet në provime për shkak të bllokimit automatik në sistem.

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.