Formular për regjistrim për pjesëmarrjen në provimet e semestrit të dytë për studentët mbartës dhe përsëritës të ciklit Bachelor me kohë të plotë dhe të pjesshme.

Klikoni për më tepër:

Regjistrim në provime të semestrit të dytë për studentët mbartës dhe përsëritës të ciklit Bachelor me kohë të plotë dhe të pjesshme

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.