EducationUSA Albania do të organizojë një seancë virtuale mbi mundësitë e studimeve master per studentët e Fakultetit të Ekonomikut. Nëse jeni të interesuar të dini më shumë mbi kriteret, afatet e aplikimit, bursat dhe provimet, regjistrohuni te linku:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArdO6gqzMrH9eVhoJVnrlUrkrHl4763xj7

Seancë_informuese_mbi_studimet_master_në_ShBA.png

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.