Në Universitetin e Tiranës ka mbërritur një material nga Index Education në gjuhën frënge dhe angleze në lidhje me disa shërbime informatike që ofrohen nga kjo agjensi me tarifat përkatëse.

Për më shumë informacion konsultoni linqet si më poshtë :

https://www.index-education.com/us/

https://www.index-education.com/fr/

https://tele7.index-education.com/telechargement/hp/v2021.0/pdf/Plaquette-Commerciale-HYPERPLANNING-FR-2021.pdf

https://tele7.index-education.com/telechargement/hp/v2021.0/pdf/Tarifs-HYPERPLANNING-FR-2021.pdf

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.