Dorëzimi i temës së diplomës në departamentin e Manaxhimit:

Data: 05.05.2021   Ora: 10:00 - 14:00

Data: 06.05.2021   Ora: 09:00 - 11:00

Suksese!

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.