Këtu do të gjeni datat e mbrojtjes së diplomave të ndara sipas departamenteve:

Datë 06 Maj 2021:

- Departamenti Marketing - Turizëm

- Departamenti i Financës

- Departamenti i Kontabilitetit

Datë 07 Maj 2021:

- Departamenti i Manaxhimit

- Departamenti i Statistikës dhe Informatikës së Zbatuar

- Departamenti i Ekonomiksit

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.