Akademia e Shkencave e Shqipërisë ka hapur thirrjen për aplikime për anëtarë të Asamblesë së Akademisë së Shkencave.

Mund t'i referoheni linkut të mëposhtëm: 

https://unitir.edu.al/thirrje-per-vendet-e-lira-per-anetare-te-asamblese-se-akademise-se-shkencave-te-shqiperise/

Ndër të tjera, referohuni në veçanti tek Neni 7, pika 4 dhe aneksi 2 i Statutit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

Statuti i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

Klikoni për më tepër:

Thirrje për vendet e lira për anëtarë të Asamblesë së Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.