Vendimet e KIZ për shpalljen e rezultateve të votimit për:

1- Rektor të Universitetit të Tiranës

Klikoni për më tepër: Vendim Nr. 67 KIZ

2- Kandidatët për anëtar të Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës, personel akademik me kohë të plotë

Klikoni për më tepër: Vendim Nr. 68 KIZ
                                  Vendim Nr. 70 KIZ

3- Kandidatët për anëtar të Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës, përfaqësues student nga kategoria e studentëve

Klikoni për më tepër: Vendim Nr. 69 KIZ

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.