Vendim Nr. 65 datë 06.06.2024 i KIZ UT "Per shtimin e numrit të Qendrave të Votimit në Njësinë kryesore të UT-së, Fakultetin e Ekonomisë"

Klikoni për më tepër:

Vendim nr. 65 -KIZ-FE

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.