Me Vendimin Nr. 45 datë 10/05/2024, Komisioni Institucional i Zgjedhjeve (KIZ) UT ka hapur procesin e regjistrimit të kandidatëve për "Rektor" dhe "Anëtar Senati Akademik" në Universitetin e Tiranës. Të gjithë të interesuarit të aplikojnë mund të gjejnë informacion në faqen e Universitetit të Tiranës dhe përkatësisht në linkun:

Klikoni këtu: Aplikimet për Rektor dhe Anëtar Senati Akademik bëhen pranë KIZ, UT

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.