Ky projekt, në formatin e një cikli workshop-esh interaktiv, i dedikohet studentëve të vitit të fundit të studimeve të larta, të cilët kanë dëshirën dhe motivimin të zhvillojnë aftësitë e tyre ndërvepruese dhe teknike në botën e biznesit.  

Data të rëndësishme:  

Aplikimet: 23 Maj - 9 Qershor  

Faza e intervistimit dhe përzgjedhjes: 19 Qershor - 5 Korrik  

Ditët e Masterclass: 10 -19 Korrik  

Për informacion më të detajuar për të aplikuar, klikoni në linkun bashkëngjitur: https://apply.deloittece.com/en_US/careers/JobDetail/Deloitte-Masterclass-Albania/11807 

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.