fakulteti.JPG

Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, shpall konkursin për 2(dy) vende pune për personel Ndihmësakademik me karakter administrativ me kohë të plotë pranë njësisë kryesore si më poshtë:

1(një) vend të lirë pune në pozicionin Specialist Webdesign pranë degës së IT;

1(një) vend të lirë pune në pozicionin Specialist për aplikimet pranë Degës së Ekselencës dhe Projekteve.

Klikoni për më tepër: 

Vende të lira pune pranë Fakultetit të Ekonomisë, shpallur në Buletinin nr. 179, datë 13.12.2021

 

 

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.