Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, shpall konkursin për 2(dy) vende pune për personel Ndihmësakademik me karakter administrativ në pozicionin Bibliotekare.

Klikoni për më tepër: 

Vende të lira pune pranë Fakultetit të Ekonomisë, shpallur në Buletinin nr. 179, datë 13.12.2021

 

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.