Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, shpall konkursin për 3(tre) vende pune për personel Ndihmësakademik me karakter Administrativ me kohë të plotë pranë njësisë kryesore si më poshtë:

1(një) vend të lirë pune në pozicionin Specialist IT portal;

1(një) vend të lirë pune në pozicionin Kryetar dege për procesin mësimor (Bachelor dhe Master);

1(një) vend të lirë pune në pozicionin specialist për procesin mësimor dhe pranë departamenteve.

Klikoni për më tepër:

Njoftim - Vende të lira pune pranë Fakultetit të Ekonomisë

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.