Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, shpall konkursin për personel Akademik me kohë të plotë:

1 (një) vend punë për personel akademik me kohë të plotë në Departamentin Statistikë dhe Informatikë e Zbatuar;

1 (një) vend pune për personel akademik me kohë të plotë në Departamentin Marketing-Turizëm.

Klikoni për më tepër:

Njoftim - Vende të lira pune pranë Fakultetit të Ekonomisë

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.