f_ballore.JPG

 

Departamenti i Financës zhvilloi në datën 6 dhjetor 2021, workshop-in me temë: “Biznesi përballë sfidave të zhvillimit të qëndrueshëm”, me pjesëmarrjen e ekspertëve të fushës, për të nxitur diskutime jashtë kornizës akademike dhe për të promovuar bashkërendimin e veprimeve të të gjithë aktorëve të përfshirë: sektor privat – sektor publik – universitet. Përveç stafit akademik, të ftuar ishin:

Z. Daniel Guço, ekspert i SME-ve, Drejtor i Çertifikimit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë;

Z. Gjergji Robo, CEO Smartwork;

Z. Mariel Frroku, Drejtor i buxhetit dhe Manaxhimit financiar, SPAK.

Foto nga workshop-i

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.