fakulteti.JPG

Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, shpall konkursin për Personel Administrativ për 1 (një) vend pune në pozicionin "Specialist për menaxhimin e sallave” pranë Degës së Shërbimeve në strukturën administrative të Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës.

Klikoni për më tepër:

Njoftim - Vend i lirë pune pranë Fakultetit të Ekonomisë

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.