profesoret.PNG

Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës shpall konkursin për personel akademik me kohë të plotë: 1(një) vend të lirë pune për personel akademik në Departamentin e Financës. 

Klikoni për më tepër:

Njoftim - Vend i lirë pune pranë Fakultetit të Ekonomisë

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.