erasmus.jpg

Në kuadër të Programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022, në Universitetin Valladolid, Spanjë.

Llojet e mobilitetit / kohëzgjatja:

- Shkëmbimin e studentëve bachelor ose master / (1 semestër);

Afati për aplikim: 15 Nëntor 2021 ora 11 a.m (Spanish Time).

I gjithë procesi i aplikimit kryhet online.

Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, ju uron suksese në aplikimin tuaj!

Klikoni për më tepër:

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus+, në Universitetin Valladolid, Spanjë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.