Këtu do të gjeni Listat e kandidatëve Fitues në Programet e Studimit Master, Fakulteti i Ekonomisë, Viti Akademik 2021-2022, sipas kodit përkatës të Aplikantit, për çdo Program Studimi.

Regjistrimet e kandidatëve Fitues kryhen sipas grafikut të regjistrimit, pranë Zyrës së Informacionit, Fakulteti i Ekonomisë.

Mësimi fillon ditën e hënë datë 08.11.2021.

Orari mësimor do të afishohet në vijim.

Suksese në studimet tuaja Master!

 

Klikoni për më tepër:


Listat e Kandidatëve Fitues në Programet e Studimit Master, Fakulteti i Ekonomisë, Viti Akademik 2021-2022

Grafiku i Regjistrimit të Kandidatëve Fitues në Programet e Studimit Master, Fakulteti i Ekonomisë, UT, Viti Akademik 2021-2022

Tarifë Regjistrimi, Cikli II, Program i Parë

Tarifë Regjistrimi, Cikli II, Program i Dytë

 

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.