aplikim_per_burse.jpg

Këtu do të gjeni dokumentacionin për studentët e ciklit të parë për vitin akademik 2021-2022 që trajtohen me bursë.

Për të aplikuar për Bursë Cikli i parë viti akademik 2021-2022 plotësoni formularin këtu. (Për të plotësuar këtë formular, për arsye sigurie studenti duhet të log-ohet me një adresë aktive e-mail në domain @gmail.com)

Dorëzimi i dokumentacionit do të bëhet fizikisht pranë Degës së Shërbimeve (kati i dytë Godina A 3-katëshe) deri më datë 22 nëntor 2021.

 

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.