tarife_shkollimi.PNG

Këtu do të gjeni dokumentacionin e nevojshëm që duhet të dorëzojnë studentët për Përjashtimin nga Tarifa (Cilki i parë Bachelor) dhe Reduktim 50% (Cikli i dytë).

Aplikimin për Përjashtim / Reduktim nga Tarifa e shkollimit për studentët e ciklit të parë dhe të dytë për vitin akademik 2021-2022, mund ta bëni duke plotësuar këtë formular.  (Për të plotësuar këtë formular, për arsye sigurie studenti duhet të log-ohet me një adresë aktive e-mail në domain @gmail.com)

Dorëzimi i dokumentacionit do të bëhet fizikisht pranë Degës së Shërbimeve (kati i dytë Godina A 3-katëshe) deri më datë 22 nëntor 2021.

 

 

 

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.