Takime me Studentët e Vitit të Parë  - Ora 09.00

Takime me Studentët e Vitit të Dytë  - Ora 11.00

Klikoni për më tepër:

Takime me Studentët e Vitit të Parë - 18. 10. 2021 - Ora 09.00

Takime me Studentët e Vitit të Dytë - 18. 10. 2021 - Ora 11.00

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.