rektorati.jpeg

Mesazhi i Rektorit të Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Artan Hoxha për fillimin e vitit akademik

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.