feut.jpg

Për Programin Bachelor dhe Programin Master

Këtu do të gjeni strukturën mësimore për vitin akademik 2021-2022, në programet Bachelor dhe Master, në Fakultetin e Ekonomisë.

Klikoni për më tepër:
Struktura Mësimore për Vitin Akademik 2021 – 2022 - Bachelor!
Struktura Mësimore për Vitin Akademik 2021 – 2022 - Master i Shkencave dhe Master Profesional, Viti i Parë!
Struktura Mësimore për Vitin Akademik 2021 – 2022 - Master i Shkencave dhe Profesional Viti i Dytë!
Struktura Mësimore për Vitin Akademik 2021 – 2022, MPFKA dhe MPTIMPB, Viti i Dytë!

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.