ministria_e_arsimit.jpg

Urdhër nr. 395, datë 06.10.2021, i Ministres së Arsimit dhe Sportit dhe Urdhër nr. 413, datë  24.09.2021, Urdhër nr. 413/1, datë 27.09.2021, i Ministres së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.