Për pjesëmarrjen në provimet e datave 08-09 Tetor është i detyrueshëm regjistrimi paraprak në pyetësorin e mëposhtëm!

Klikoni për më tepër:

Regjistrim për provimet e datave 08-09 Tetor 2021, Bachelor

Regjistrim për provimet e datave 08-09 Tetor 2021, Master

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.