dorezim_diplomash.jpg

Njoftohen studentët e programit Bachelor në Ekonomiks dhe programeve Master të degës Ekonomiks, se diplomat dorëzohen tek sekretaria e Departamentit deri ditën e premte, datë 1 tetor 2021, ora 10.00.

Punimi dorëzohet i firmosur nga pedagogu udhëheqës dhe në CD, së bashku me vlerësimin nga pedagogu udhëheqës.

Ju urojmë Suksese!

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.