kryeministria.jpg

Më poshtë do të gjeni Urdhërin nr. 80, datë 14.09.2021, të Kryetarit të Këshillit të Ministrave, “Për ngritjen e Komitetit Ndërdisiplinor të Koordinimit të Politikave për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor”.

Urdhër nr. 80, datë 14.09.2021, i Kryetarit të Këshillit të Ministrave

 

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.