dorezim_diplomash.jpg

Njoftohen studentët e programit Bachelor në Financë dhe programeve Master të degës Financë, se diplomat dorëzohen tek sekretaria e Departamentit deri ditën e hënë, datë 4 tetor 2021, ora 10.00.

Punimi dorëzohet i firmosur nga pedagogu udhëheqës dhe në CD, sipas standarteve të përcaktuara në email-et e dërguara nga Departamenti gjatë vitit akademik.

Ju urojmë Suksese!

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.