FEUT.jpg

Departamenti i Manaxhimit

Këtu do të gjeni Kriteret për Pedagogë të Ftuar në Departamentin e Manaxhimit, Viti Akademik 2021-2022.

Klikoni për më tepër:
Kriteret për Pedagogë të Ftuar, Viti Akademik 2021-2022

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.