PHOTO-2021-09-24-14-30-31.jpg

Njoftim mbi dorëzimin e diplomave Bachelor në Departamentin e Manaxhimit

Njoftohen studentët e PROGRAMIT BACHELOR, dega Administrim Biznes të sistemit me kohë të plotë dhe të pjesshme, se sikurse është afishuar në Web-in e FEUT-së, data e mbrojtjes së Diplomave është  06.10.2021,  në orën 8.30. Mbrojtja do të zhvillohet online.

Studentët njoftohen që në datat 30.09.2021 dhe 04.10.2021 nga ora 10.00-13.00 duhet të dorëzojnë në Sekretarinë e Departamentit të Manaxhimit, punimin e Diplomës në hard-copy, të firmosur nga pedagogu udhëheqës dhe  punimin në C.D. në Word.

Suksese!

 Njoftim mbi dorëzimin e diplomave Master në Departamentin e Manaxhimit

Njoftohen studentët e PROGRAMIT MASTER, të sistemit me kohë të plotë dhe të pjesshme, se siç është afishuar në Web-in e FEUT-së, data e mbrojtjes së Diplomave është  06.10.2021, në orën17.00. Mbrojtja do të zhvillohet online.

Studentët njoftohen që në datat 30.09.2021 dhe 04.10.2021 nga ora 10.00-13.00 duhet të dorëzojnë në Sekretarinë e Departamentit të Manaxhimit, punimin e Diplomës në hard-copy, formularin e vlerësimit të firmosur nga pedagogu udhëheqës dhe  punimin në C.D. në Word.

Suksese!

 

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.